Portfolio | Anouk Langeslag

AL

Politie Nederland

UX Design, Interaction Design, Visual Design

Bij Politie Nederland heb ik een tool mogen ontwikkelen die de effectiviteit in de meldkamer bevorderd. Er worden vele applicaties gebruikt om informatie te verzamelen, maar hoe kan dit sneller? Om aan inzichten te komen heb ik o.a. User Research, Usability testen, AB-testen en brainstormsessies uitgevoerd. Daarbij heb ik ontworpen vanuit de Design Thinking Methode.

Het probleem

De politie mist binnen het “Integraal Beeld” de functionaliteit van een Locatie Beeld. De politiemedewerker wil van achter zijn bureau zoeken op een locatie en daar één beeld van gepresenteerd krijgen. Dit beeld moet in één oogopslag aan de medewerker duidelijk maken wat er op het moment speelt op zo’n locatie en in de omgeving en wat zich daar eerder heeft voorgedaan.

Voor de veiligheid van de agenten op straat is het cruciaal om binnen vijf minuten informatie te kunnen raadplegen of te ontvangen. Momenteel gaat dit nog niet snel genoeg, omdat de informatie verspreid staat over verschillende systemen en registers. De politiemedewerker moet elke keer langs vele tabbladen, waarbij hij/zij ook moet weten in welk register welke informatie staat en welk register onder welk tabblad gezet is.

Wat veel verschillende systemen nog lastiger maakt, is dat wachtwoorden om de zoveel tijd veranderd moeten worden. Dit zorgt er dus voor dat je over die tientallen systemen ook allemaal andere wachtwoorden hebt en deze om de zoveel tijd moet veranderen en daarbij ook onthouden.

“Hoe kan de politiemedewerker in de toekomst snel en gedegen interacteren met de diverse informatiestromen die bekend zijn over een locatie?”

Het doel

Ervoor zorgen dat politiemedewerkers in kritieke situaties snel en overzichtelijk de informatie kunnen inzien die zij nodig hebben.

Hoe ik dat deed?

1

2

3

4

5

Interviews

User Journey

Ideate

Prototype

Test & Iterate

Interviews

Voordat ik begon met ontwerpen, was het belangrijk om de behoeftes van de eindgebruiker te begrijpen. Aangezien het werken in de meldkamer voor een buitenstaander, zoals ik, best ingewikkeld is. De beste manier om dit te begrijpen is door met een paar RTIC-medewerkers (medewerkers uit de meldkamer die de informatie bij meldingen opzoeken) in gesprek te gaan.

Hoewel ik door de eerdere gesprekken met deze politiemedewerkers al een goed beeld had van de meldkamer, was het voor mij belangrijk deze aannames te valideren en uit te zoeken waarom de huidige systemen niet goed werken. Om dit te doen, heb ik meerdere interviews en observaties gedaan. 

Hieruit zijn meerdere gebruikersbehoeften gekomen. Deze heb ik omgeschreven tot tastbare User Stories. Hierin wordt omschreven wat de eindgebruiker graag terugziet in de toekomstige situatie.

User Journey

Na de interviews was het belangrijk om rond te krijgen hoe de huidige werkzaamheden er in de meldkamer precies uit zien. Hoe komt bijvoorbeeld een melding binnen? Hoe vinden ze de informatie die bij een melding belangrijk is? Op welke manier wordt deze getoond? En hoe kunnen ze deze informatie doorgeven?

Het is belangrijk deze punten scherp te hebben en te bekijken waar de grootste pijnpunten zitten. Op deze manier kan het nieuwe product deze pijnpunten zoveel mogelijk opvangen. Het product zal zo niet alleen naadloos aansluiten op de werkzaamheden in de meldkamer, maar het zal ook de effectiviteit ten goede komen. 

Ideate

In contact staan met de eindgebruiker is een groot deel van mijn proces geweest. Ik blijf graag nauw in contact met de eindgebruiker voor inspiratie, inzichten en feedback.

Ook in de fase waarbij het genereren van ideeën centraal staat komt de gebruiker aan bod. Samen met de eindgebruiker heb ik een brainstormsessie gedaan. Hierbij heb ik ze de vraag gesteld, hun visie van een Locatie Beeld op papier te zetten. Hieruit kon ik mijn eigen ideeën valideren en inzichten uit deze sessie meenemen.

Naderhand heb ik de eindgebruiker ook mijn conceptvisualisaties laten zien en ze hier feedback op laten geven.

De inzichten uit deze sessie zullen mij helpen bij het realiseren van een eerste versie van het Locatie Beeld.

Prototype

Er is nu een samenvoeging van verschillende ideeën ontstaan dat uitgewerkt kan worden tot een eerste versie van het product. 

Om scherp te krijgen welke elementen er allemaal terug zullen komen in het platform en uit welke pagina’s deze zal bestaan heb ik een flowchart gemaakt. Hiermee had ik een goed overzicht van de uit te werken pagina’s en hoe de interactie en flow gaat lopen. 

Deze flowchart ben ik vervolgens gaan uitwerken tot wireframes. Hierbij heb ik gekeken naar welke elementen er allemaal op de pagina’s komen te staan en waar en hoe groot deze gepositioneerd moeten worden. Wireframes vind ik erg bruikbaar, omdat je echt kijkt naar de inhoud en gebruiksvriendelijkheid zonder dat de visuele elementen hierin een rol spelen.

Test & Iterate

Toen ik tevreden was met de eerste versie van het product ben ik deze gaan uitwerken tot een testbaar prototype in Figma. Het prototype lijkt op een echt werkend product en is daarom goed te testen met de eindgebruiker.

Om het product goed te testen heb ik een usability test script geschreven. Tijdens de usability test neem ik de eindgebruiker mee in een aantal scenario’s, waarbij ik ze ook taken geef.

De uitkomsten van deze usability test heb ik geanalyseerd tot toepasbare inzichten. Vervolgens heb ik bij de grootste issues iteraties gemaakt in de vorm van verschillende uitwerkingen. Deze heb ik middels AB-testen opnieuw gevalideerd met de eindgebruiker. De uitwerking die als beste uit de test kwam heb ik vervolgens doorgevoerd in het eindproduct.

Experimenteren met grote hoeveelheden informatie op een tegel

Video afspelen

Release 🚀

Na het doorlopen van diverse ontwerpstappen die hiervoor te zien zijn, ben ik toe gekomen aan het realiseren van een proof of concept.

Een proof of concept is in mijn ogen een prototype dat heel erg lijkt op een écht werkend product. Het proof of concept bevat alle interacties en visuele inhoud zoals het echte product dit ook zal hebben. Op deze manier kan de ervaring van het product worden overgebracht aan bijvoorbeeld de eindgebruiker, maar ook een developer of product owner.

De vele onderzoeken, experimenten en testen hebben ervoor gezorgd dat het product tegemoetkomt aan de voorkeuren, behoeftes en meningen van de diverse stakeholders en vooropgesteld de eindgebruiker.

Video afspelen

Werkte het zoals ik hoopte?

Te vroeg om te zeggen

Het is nog een proof of concept en zal verder ontwikkeld moeten worden om het effect ervan te kunnen meten. Wat ik wel kan vertellen is dat de medewerkers uit de meldkamer heel enthousiast waren.

Ze vonden het een zeer overzichtelijk en herkenbaar product geworden. Daarnaast gaven ze aan hun dagelijkse taken aanzienlijk sneller uit te kunnen voeren doordat de vele applicaties zijn samengevoegd tot één applicatie. Tot slot vonden ze een aantal functionaliteiten erg handig, denk hierbij aan de integratie met het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) en Google en dat het mogelijk is de informatie snel te kunnen delen met andere collega’s.

Dat het een gebruiksvriendelijk product is geworden blijkt ook wel uit de SUS-score van 87 punten die het product heeft gescoord.

"De dagelijkse taken die een RTIC-medewerker heeft, kunnen hier goed mee worden uitgevoerd en zelfs aanzienlijk sneller dan met de systemen die er nu zijn."

@Jordi van den Hooven, RTIC-medewerker Rotterdam

Had ik al gezegd dat ik met dit project ben afgestudeerd? 🥳

Als resultaat van het harde werk dat in het Locatie Beeld is gestoken, heb ik de bachelor Communicatie & Multimedia Design behaald. En… Als het nog niet mooi genoeg was, zelfs Cum Laude, met een mooie 8,3!