Portfolio | Anouk Langeslag

AL

De Echtreis

Social Design, UX Design, Visual Design, Concepting

De Echtreis is een digitale reis die op persoonlijk niveau ondersteund in de reis der scheiding. Kinderen kunnen de reis zelf samenstellen en zelf bepalen waar ze op dat moment graag meer over willen weten. Daarnaast biedt de app verschillende tools aan om ook op andere vlakken in de scheiding te kunnen ondersteunen. ​

Het probleem

Echtscheidingen kunnen uiteenlopende problemen veroorzaken bij kinderen, zoals een gevoel van eenzaamheid en schuld, het verstoren van stabiliteit en hechtingsproblematiek. Voor de ontwikkeling van een kind en de maatschappij is het belangrijk dat kinderen hierin de juiste begeleiding krijgen zodat de gevolgen beperkt blijven. Het is momenteel een relevant probleem, omdat het aantal echtscheidingen blijft toenemen.​

Het doel

Het bedenken, creëren en visueel realiseren van een product dat kinderen waarvan de ouders net gescheiden zijn of in scheiding liggen ondersteund in de situatie waarin ze zitten.

• Onderzoek doen naar de gebruiker en context
• Conceptualiseren van ideeën
• Visualiseren van het product
• Testen bij de eindgebruikers

Hoe ik dat deed?

1

2

3

4

5

User Research

Concepting

Flowchart

Wireframing

Visual design

User Research

Door het uitvoeren van deskresearch en fieldresearch heb ik een duidelijk beeld gekregen van de reis die de kinderen af leggen tijdens en na de scheiding. De inzichten uit het onderzoek heb ik verwerkt in een Customer Journey. ​

user research

Concepting

Vanuit het onderzoek ben ik tot een aantal concepten gekomen. Na het testen en evalueren van de verschillende concepten, heb ik de belangrijkste aspecten uit de onderstaande concepten gecombineerd tot een proof of concept. ​

concepting

Het 90 dagen reis boekje

concepting

Het ‘Hoe voel ik mij?’ spel

concepting

Google als vertrouwenspersoon 

Flowchart

Met een flowchart heb ik de structuur tussen de verschillende pagina’s vastgesteld. Op deze manier heb ik een overzicht gekregen van welke pagina’s er uitgewerkt moeten worden en hoe ze zich tot elkaar verhouden.​

flowchart

Wireframing

Met het maken van wireframes heb ik gekeken naar de opbouw van de pagina’s. Hiermee heb ik een eerste beeld gekregen van de applicatie en de structuur binnen de pagina’s. Wireframes kunnen goed getest worden met de eindgebruiker.​

wireframing

Visual Design

Voor het maken van de styleguide heb ik eerst onderzoek gedaan naar de doelgroep en hun context. Deze styleguide zorgt voor eenheid in de applicatie. De kleuren en illustraties versterken de belevingswereld van een kind.​

Proof of concept

De Echtreis is een digitale reis die op persoonlijk niveau ondersteund in de reis der scheiding. Kinderen kunnen de reis zelf samenstellen en zelf bepalen waar ze op dat moment graag meer over willen weten. Daarnaast biedt de app verschillende tools aan zoals een moodtracker, gezamenlijke agenda, checklist en persoonlijke berichten om ook op andere vlakken in de scheiding te kunnen ondersteunen.

Ouders kunnen toegang krijgen tot de reis van hun kind en op de hoogte blijven van de emoties en gedachten van hun kind. Ook kunnen ze gebruik maken van de aangeboden tools. Daarbij kunnen ze informatie inzien over de fase waarin hun kind zit en op deze manier hun kind optimaal begeleiden. ​

Het prototype proberen?